法務省告示校 日本語教育機関

前へ
次へ

Thực đơn
Nhắn hiệu trưởng

Hãy xây dựng một tương lai rực rỡ...

Để biết thêm thông tin...

Giới thiệu trường

Đang cố gắng để học ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản...

Để biết thêm thông tin...

Chương trình giáo dục

Mức độ mới bắt đầu, trình độ trung cấp, trình độ tiên tiến...

Để biết thêm thông tin...

Sự kiện hàng năm

Lễ khai giảng, loại khuyến mãi, lễ tốt nghiệp...

Để biết thêm thông tin...

Thủ tục nhập học

Và một dòng chảy lên đến nhập học, nộp hồ sơ...

Để biết thêm thông tin...

Liên Lạc

Thắc mắc về trường...

Để biết thêm thông tin...

Thông tin

2010-04-01
Mở
2013-06-01
Cập nhật các trang của mẫu đơn
2015-08-01
.....
2017-08-10
Cập nhật tất cả các trang
pageTop