法務省告示校 日本語教育機関
Giới thiệu trường

Tên / Sự cho phép

Học viện Giáo dục Quốc tế Heisei- Heisei International Education Academy
Học viện là một trong những tổ chức ngôn ngữ Nhật Bản được liệt kê trong một thông báo công khai, là một tổ chức được chỉ định bởi Bộ Tư pháp để cung cấp giáo dục tiếng Nhật cho công dân nước ngoài.

Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Học viện Giáo dục Quốc tế Heisei xóa bỏ thành kiến, phân biệt đối sử chủng tộc, ngôn ngữ, quốc tịch với tất cả mọi người trên thế giới đang học tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản. Với phương châm giáo dục nuôi dưỡng tinh thần hòa hợp, công bằng bình đẳng và tôn trọng cá tính của du học sinh. Nhằm đào tạo những người trẻ tuổi có ý thức quốc tế, có thể làm cầu nối mọi người ở các nền văn hóa khác nhau với các mục đích “mở rộng kiến thức quốc tế”, “khả năng sử dụng tiếng nhật vào thực tế” “giác quan nhạy bén, phong phú” “ý thức hợp tác”.

Đặc trưng

  1. Thừa nhận sự đa dạng về các quan niệm về giá trị và nền văn hóa trên thế giới. từ các quan điểm của những người ở những nền văn hóa khác nhau mà xem xét sự vật hiện tượng một cách thấu đáo nhằm nuôi dưỡng nguồn nhân lực phong phú có tầm nhìn rộng.

  2. Bầu không khí thân mật trong từng quy mô nhỏ, tôn trọng cá tính của từng học sinh.

  3. Đào tạo tiếng nhật theo từng nhóm nhỏ căn cứ vào mục đích, hướng đi của mỗi người (học chuyên môn, đại học, cao học hay tìm việc làm).

  4. Tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng địa phương.

Thảo luận định hướng

Trao đổi theo nguyện vọng của mỗi cá nhân, Tiếp nhận trao đổi về việc học tiếp lên các trường chuyên môn, Đại học...

Khóa học (Khóa học tiếng Nhật)

* Khóa học 2 năm (1.600 giờ)

* Khóa học 1 năm 6 tháng (1.200 giờ)

Học sinh có Tỷ lệ đến lớp trên 80% sẽ nhận được bằng tốt nghiệp.

Môi trường giáo dục

* Các trường đại học nằm trong khoảng cách một giờ đi từ Học viện (không theo thứ tự cụ thể):

Đại học Josai, Đại Học Rikkyo, Đại học Nhật Bản, Đại học Bunkyo, Đại học Atomi, Đại học Shobi Gakuen, Đại học TOYO, Đại học Quốc tế Tokyo, Đại học Y khoa Saitama, đại học Meikai, Đại học Điện Tokyo, Đại học daito Bunka,Đại học Surugadai, Đại học Boei Ika, Đại học Risho, Đại học Shukutoku, Đại học Jumonji.

pageTop