法務省告示校 日本語教育機関
Hồ sơ dự tuyển

■ Bản thân học sinh chuẩn bị

1. Phí tuyển sinh (30,000yen)
2. Ảnh chân dung: 8 ảnh (kích thước 4cm x 3cm, chụp trong vòng 6 tháng)
3. Tài liệu
 (1) Đơn xin nhập học(nyugaku gansho) (Tải về từ phía dưới trang này)
 (2) Sơ yếu lý lịch (rirekisho) (Tải về từ phía dưới trang này)
 (3) Lý do du học
 (4) Chứng nhận tốt nghiệp (Chứng nhận tốt nghiệp của bậc học cao nhất)
 (5) Học bạ, Bảng điểm (Bảng điểm của bậc học cao nhất)
 (6) Chứng nhận khóa học tiếng Nhật
 (7) Bản hộ chiếu photo
 (8) Xác nhận công việc hiện tại(Nếu hiện nay đang làm việc) 
 (9) Chứng minh thư nhân dân

■ Tài liệu chứng minh khả năng chi trả tiền học phí, sinh hoạt phí

Hãy lưu ý rằng các tài liệu yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào người bảo lãnh tài chính.
 A. Trường hợp chi phí do thân nhân sống tại nước nhà thanh toán
 B. Trường hợp chi phí do thân nhân sống tại nước ngoài thanh toán
 C. Trường họp chi phí do công ty chi trả
 D. Trường hợp chi phí do người thân, người có liên quan sống tại Nhật Bản thanh toán
 E. trường hợp chi phí do chính bản thân thanh toán

Những thứ cần chuẩn bị  A   B   C   D   E   Các chú thích 
 Chứng nhận số dư tài khoản tiết kiệm 
 Bản in sao kê sổ ngân hàng    
 Xác nhận công việc hiện tại 
 Xác nhận thu nhập   
 Chứng minh mối quan hệ     The related papers with an applicant
 Cam kết chi trả tài chính  
 Chứng nhận nộp thuế    
 Giấy phép kinh doanh     
 Chứng nhận tiến cử     
 Chứng nhận tái bổ nhiệm     
 Chứng nhận tổng thu nhập     
 Giấy cư trú/td>     
 Chứng nhận con dấu     

 ○:Tài liệu bắt buộc phải nộp △:tài liệu phải nộp nếu có
  Tất cả tài liệu bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch tiếng Nhật nộp cùng.

 *xin vui lòng liên hệ đến học viện nếu có bất cứ điểm nào không hiểu rõ về hồ sơ cần nộp bằng việc gọi điện thoại hoặc kích vào đây
  [liên lạc].

■ Tải về

◆Bộ đầy đủ (Đơn xin nhập học / sơ yếu lý lịch / Cam kết chi trả tài chính)

 Đơn xin nhập học, sơ yếu lý lịch, Cam kết chi trả tài chính (Tiếng Nhật)

 Đơn xin nhập học, sơ yếu lý lịch, Cam kết chi trả tài chính)(Tiếng Anh)

◆Tải xuống riêng lẻ

 Đơn xin nhập học (Tiếng Nhật)

 Đơn xin nhập học (Tiếng Anh)

 Sơ yếu lý lịch (Tiếng Nhật)

 Sơ yếu lý lịch (Tiếng Anh)

 Cam kết chi trả tài chính (Tiếng Nhật)

 Cam kết chi trả tài chính (Tiếng Anh)

◆tài liệu tham khảo

 Đơn xin nhập học(Tiếng Nhật)

 Đơn xin nhập học(Tiếng Anh)

 Sơ yếu lý lịch(Tiếng Nhật)

 Sơ yếu lý lịch(Tiếng Anh)

 Cam kết chi trả tài chính (Tiếng Nhật)

 Cam kết chi trả tài chính (Tiếng Anh)

■ liên lạc

Xin vui lòng tải file đính kèm ở trên.

Sau khi điền đủ thông tin xin vui lòng gửi tới học viện bằng đường bưu điện.

pageTop