法務省告示校 日本語教育機関
Chương trình giảng dạy


  

Sơ cấp

Mục tiêu JLPT N5 - N4

Nghiên cứu cấu trúc ngữ pháp và mẫu câu cơ bản, bạn sẽ có được trình độ đọc hiểu và hội thoại tương đương 3 kyu, Có thể hiểu các cuộc hội thoại đơn giản trong cuộc sống hàng ngày v.v.

Trung cấp 1

Mục tiêu JLPT N3

Sử dụng những mẫu câu và ngữ pháp căn bản được học ở trình độ sơ cấp, có thể đọc và viết được những vấn đề chung. Có thể biểu đạt được ý nguyện của bản thân. Bồi dưỡng các kỹ năng viết văn, hội thoại, nghe và đọc hiểu ở mức độ 2 kyu.

Trung cấp 2

Mục tiêu JLPT N2

Có thể lựa chọn được những cách diễn đạt khác nhau, và đọc được những bài xã luận, tiểu thuyết và báo. Có thể nghe và hiểu chính xác được bản tin thời sự, và truyền đạt các cuộc hội thoại. sử dụng năng lực tiếng nhật để suy nghĩ và viết được bài tiểu luận dài khoảng 1600. Và phát triển 4 kỹ năng lên đến mức N1.

Trình độ cao cấp

Mục tiêu JLPT N1

Tự mình có thể ứng phó được trong trường đại học và trong cuộc sống xã hội. Có thể sử dụng nhuần nhuyễn tiếng nhật, theo đúng cách TPO. Có thể tiếp nhận những chỉ đạo về soạn thảo ra các văn bản trong kinh doanh.Giờ học trên lớp (Tổng cộng 1600 hoặc 1200 giờ)

9:00 ~ 12:15 Lớp học buổi sáng (90 phút x 2)

13:45 ~ 16:00 Lớp học buổi chiều (90 phút x 2)

pageTop