法務省告示校 日本語教育機関
Quy trình và Thủ tục nộp đơn

Người nộp đơn(du học sinh)

     ↓↓        ↑ ↑      ↓↓     ↑ ↑

Hồ sơ ứng tuyển
Phí tuyển sinh
30,000yên

Thông báo
kết quả tư cách

Yêu cầu nộp học phí
cho người đỗ tư cách lưu trú

Nộp tiền học phí
Giấy phép nhập học

Giấy chứng nhận
tư cách lưu trú

   ↓ ↓       ↑↑      ↓ ↓     ↑

Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Heisei
(Phòng hành chính)

    ↓↓            ↑

Hồ sơ xin ứng tuyển

(đơn xin)

* Thông báo kết quả
các ứng viên đỗ, trượt tư cách
* Cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú
cho Ứng viên đỗ tư cách

    ↓ ↓             ↑ ↑

Cục Quản lý lưu trú, xuất nhập cảnh Tokyo
Bộ phận xét duyệt Du học sinh

.

Miêu tả cụ thể

①:Vui lòng gửi các mẫu đơn đã điền đầy đủ với phí tuyển sinh 30.000 Yên Nhật.

②:Đối với mỗi ứng viên đã vượt qua sàng lọc, chúng tôi sẽ xử lý và chuyển hồ sơ xin tư cách lưu trú lên Cục Quản lý lưu trú, xuất nhập cảnh Tokyo.

③:Chúng tôi sẽ tiếp nhận được kết quả kiểm tra từ Cục quản lý lưu trú, xuất nhập cảnh Tokyo.

④:Ngay sau khi nhận được kết quả, chúng tôi sẽ chuyển tiếp và thông báo cho từng người nộp đơn hoặc ủy quyền của họ.

⑤:Đối với những người đã được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, vui lòng gửi học phí của bạn vào tài khoản ngân hàng được chỉ định.

⑥:Sau khi nhận được tiền học phí, chúng tôi sẽ gửi giấy phép nhập học và bản gốc tư cách lưu trú.

※Mẫu đơn và chứng từ thanh toán có thể được tải xuống từ đây[tài liệu].

pageTop